Menu

Рак на хранопровода - След лечението

Индекс на съдържанието

Контролни прегледи
След приключване на лечението, лекарите предлагат програм,а състояща се от контролни прегледи, които имат за цел :
• Оценяване на страничните ефекти на лечението и лекуването им
• Осигуряване на психологична помощ и подкрепа
• Откриване на възможен рецидив

Няма стандарт относно честотата на посещенията. Само при прилагане на радиохимиотерапия на пациенти с локално авансирал плоскоклетъчен карцином се препоръчва често мониториране. Провежда се с цел най-ранно откриване на прогресия на заболяването и насочване на пациентите към хирург.
Контролните прегледи при онколога би трябвало да включват :
• Анамнеза, оценка на симптомите и физикално изследване. Лекарят или диетологът насочват пациента към правилно хранене.
• Лекарят може да проведе отново ендоскопия с биопсия, както и образна диагностика.
Завръщането към нормален живот.
Трудно е да се живее с мисълта, че заболяването може да се завърне. Базирано на знанията на медицината, няма конкретни препоръки за намаляване риска от рецидив. Връщането към нормалния начин на живот е трудно за повечето хора. Могат да се породят въпроси относно външния вид, умората, трудовата среда и др. Дискутирането на тези въпроси с близки, лекари и специалисти може да бъде отполза.

Какво се случва, ако ракът се завърне?
Завръщането на рака се нарича рецидив. Лечението зависи от мястото и обхвата на рецидива и от прилаганото лечение преди това. Ракът може да се поява отново в хранопровода или в други части на тялото.
Ако рецидивът е в хранопровода, обикновено се предприема хирургично отстраняване на езофагуса. Пациенти, които не могат да се подложат на операция поради други заболявания, имат опцията за химиотерапия и лъчетерапия или и двете.
Ако рецидивът е локален ,след операцията се препоръчва химиотерапия и/или лъчелечение. Ако лъчетерапия е прилагана преди това, още облъчване се предлага рядко. Ако е била прилагана химиотерапия преди това е възможно тя отново да бъде използвана. Понякога се използват същите лекарства, които са били прилагани преди рецидива, но по-често се използват медикаменти от други групи.
Езофагеален карцином, който се появява в други органи или тъкани, се приема за метастази и се третира като IV стадий.

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

Запитване

Вашият Email 
Предмет 
Запитване 
Моля въведете следните символи: vfdlopzu Предпазва от SPAM!
    

Адресна информация

София, 1408

ул. Нишава № 121

help@onconavigator.info

0885 906-376