Menu

Рак на яйчниците - Стадии

Индекс на съдържанието

За Вашия лекар е важно да знае стадия на рака, така че той/тя да може да определи най-добрия подход за лечение.
Стадия на рака се определя по време на операцията, чрез описание на размера и позицията на тумора, дали се е разпространил и в каква степен в съседни тъкани. Системата за стадиране при този вид карцином се нарича "FIGO". Прави се чрез изследване на отстранената при операцията тъкан. Прецизното определяне на стадия може да стане само след хирургична интервенция.
Стадият на ракът се изписва с помощта на поредица от букви и цифри. В системата за стадиране по FIGO има четири стадия обозначени с римски цифри от I до IV (Prat et al., 2014). Като цяло, колкото по-нисък е стадия, толкова по-добра е прогнозата.

Стадирането включва:
• Колко е голям размера на тумора (Т)
• Дали ракът се е разпространил в лимфните възли (N)
• Дали се е разпространил в отдалечени места, известни като „метастази“ (М)
За епителен рак на яйчниците, определянето на стадия се случва по време на операцията. Преди хирургичната интервенция е важно да има образно изследване (КТ или ЯМР), за да може хирургът да планира правилно обема на операция. Вземат се проби от тумора и се изпращат в специализирана лаборатория за изследване на хистологичния тип/подтип на епителния рак на яйчниците.
Различните стадии на рака на яйчниците, са описани в таблицата:

Стадии I.

Туморът се огранича до яйчниците или фалопиевите тръби

(Т1-N0-M0)

IA

Туморът е ограничен до единия яйчник или фалопиевите тръби и не може да се види на повърхностите.

IB

Туморът е ограничен до двата яйчника или фалопиевите тръби и не може да се види върху повърхностите.

IC

Туморът е ограничен до двата яйчника или фалопиевите тръби, но може да се види върху повърхностите на всеки от тях. Овариалната капсула е разкъсана, което води до поява на свободно плаващи туморни клетки от коремната кухина.

Стадии II.

Туморът включва единия или двата яйчника, както и фалопиевите тръби и се е разпространил и в други локални тъкани (T2-N0-M0)

IIA

Туморът се е разпространил локално към матката.

IIB

Туморът се е разпространил локално и в други тъкани в коремната кухина.

Стадии III

Туморът включва единия или двата яйчника, както и фалопиевите тръби и се е разпространил локално извън таза и/или регионалните лимфни възли (T1/2-N1-M0 или T3-N0 / N1-M0)

IIIA

Доказателства за тумор могат да бъдат открити в регионалните лимфни възли и/или са започнали да се разпространяват извън таза, но все още не се виждат с просто око.

IIIB

Наличност на метастази до 2 см извън таза, със или без разпространение в регионалните лимфни възли.

IIIC

Наличност на видими метастази до 2 см извън таза, със или без разпространение в регионалните лимфни възли.

Стадии IV

Туморът се е разпространил извън коремната кухина към други части на тялото

(всеки размер T- всеки N-M1)

IVA

Излишна течност се натрупва в плевралната кухина (пространството, изпълнено с течност, обграждащо белите дробове).

IVB

Метастази се откриват в белодробната тъкан.

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

Запитване

Вашият Email 
Предмет 
Запитване 
Моля въведете следните символи: gtjchyvx Предпазва от SPAM!
    

Адресна информация

София, 1408

ул. Нишава № 121

help@onconavigator.info

0885 906-376