Menu

Рак на яйчниците - Лечение

Индекс на съдържанието

Хирургията е основния метод на лечение при ранен епителен рак на яйчниците.
Лечението Ви ще зависи от това колко е напреднал рака и дали има опция за операция, според стадия на вашия рак (вижте по-долу) и оценка на риска. Хирургията е метод на лечение на епителен рак на яйчниците в ранен стадий. Най-добре е да се направи операция в специализиран център, с висококвалифициран и опитен хирург, който може да гарантира, че всички следи от рака ще бъдат отстранени, за да се постигне възможно най-добър резултат .

Съставяне на план за лечение
Хирургично лечение на ранен епителен рак на яйчниците
Целта на операцията в ранен етап на епителен рак на яйчниците е отстраняване на тумора и установяване на стадия на заболяването. Това ще помогне на Вашия лекар да реши дали се нуждаете от химиотерапия. Вашият хирург ще премахне яйчниците, фалопиавите тръби и матката, както и всички лимфни възли, които могат да бъдат засегнати. Понякога, други тъкани в близост до мястото на тумора също могат да бъдат премахнати. Това ще означава че се изрязва до „здравият” ръб на тъканите, за да се предотврати връщането на рака (Ledermann et al., 2013).
Ако сте по-млада жена, която все още не е имала семейство, вашият хирург в зависимост от точното естество на вашия епителен рак на яйчниците, ще Ви информира за всички потенциални рискове (Morice et al., 2011). Каквото и да решите, Вашият специалист и неговият екип ще го направят с подкрепа и съвет, както и внимателно проследяване на Вашето здраве.

Хирургично лечение на първичен напреднал епителен рак на яйчниците
Ако имате напреднал епителен рак на яйчниците, наистина е важно хирургът да премахне всички видими следи от тумор, тъй като това значително ще увеличи шансовете Ви за добър резултат. За да постигне това, той/тя ще направи задълбочено отстраняване на всички засегнати органи или части от органи в коремната кухина. Това е дълга и сложна операция, но се извършва от квалифицирани хирурзи в специализирани центрове (Querleu et al., 2016). Всички жени с изключение на тези в ранен стадий на епителен рак на яйчниците, които имат заболяване, ще преминат през химиотерапия или преди, или най-често, веднага след операцията (Ledermann et al., 2013).

Хирургично лечение на рецидивирал епителен рак на яйчниците
Това не е рутинна интервенция (операция), тъй като клиничните изпитвания все още продължават да оценяват ползите и вредите от нея.

Лекарствено лечение на епителен рак на яйчниците
За жени, чийто рак е все още ограничен в яйчниците или фалопиевите тръби или са напреднали локално (Стадии I или II), операцията е основната форма на лечение - с или без химиотерапия. Жените с напреднало заболяване също могат в при определени обстоятелства, да се възползват от операция, но всички ще преминат някаква форма на химиотерапия след това. Ако заболяването рецидивира, лечението ще се проведе с химиотерапия (ако е възможно и заедно с целева/ таргетна терапия). Целта е забавяне развитието на болестта и облекчаване на симптомите (Ledermann et al., 2013).
Всички жени, с изключение на онези, чиито епителен рак на яйчниците е в много ранен стадии и с нисък риск от разпространение, ще бъдат подложени на химиотерапия.

Адювантна химиотерапия за заболяване в ранен стадий
Жените в Стадии I, за които се смята, че са с междинен или висок риск от повторно появяване на рак, ще бъдат подложени на химиотерапия след операцията - след като са се възстановили от процедурата. Лечението е с carboplatin (Ledermann et al., 2013).

Лечение на локално напреднал и метастатичен епителен рак на яйчниците

Химиотерапия
Всички жени, чийто епителен рак на яйчниците класифициран в Стадии II, III или IV, трябва да преминат химиотерапия след операцията, ако техният рак е оперативен. Стандартното лечение е с режим на две лекарства - paclitaxel и carboplatin - и двете се прилагат интравенозно веднъж на всеки три седмици (с всеки кръг на лечение, наречен "цикъл"). Обикновено се прилагат шест цикъла на лечение. За жени, които развият алергия към paclitaxel или не могат да го понасят, docetaxel или pegylated liposomal doxorubicinможе в комбинация с carboplatin, могат да го заместят.

Таргетна терапия
Таргетно лекарство, което е разрешено за употреба в Европа за лечение на рак на яйчниците като първа линия на терапия е bevacizumab. Това е специален вид лекарство, което спира растежа на тумора чрез потискане на кръвоносните му съдове и така кара тумора да "гладува". Ограничава достъпа му до хранителни вещества, от които той се нуждае, за да продължи да расте. Разрешен е за употреба в Европа в комбинация с paclitaxel и carboplatin за лечение от първа линия на жени в стадии III B, III C или IV на епителен рак на яйчниците (Ledermann et al., 2013; Avastin SPC, 2017). От месец юни 2019 г. Европейската агенция по лекарствата дава разрешение за употреба на друго таргетно лекарство, което действа по различен начин от bevacizumab – olaparib. Olaparib е разрешен за употреба в Европа като за поддържащо лечение на жени с авансирал (стадий III и IV) високостепенен епителен рак на яйчниците, с BRCA1 и BRCA2 мутация, рак на фалопиевите тръби или първичен перитонеален рак които са се повлиял (с пълен или частичен отговор) след завършване на първа линия на химиотерапия на базата на платина. Olaparib, инхибира (спира действието на) ензим наречен PARP, от който туморът се нуждае, за да възстанови своята ДНК и да продължи да расте. Olaparib се приема под формата на таблетки. (Lynparza, SPC Oct 2019;  Europen Medicines Agency https://www.ema.europa.eu/en)

Лечение на рецидивиращ епителен рак на яйчниците

Химиотерапия
Дори при възможно най-доброто лечение на овариалния карцином, има вероятност ракът да се върне. Как вашият специалист ще реши да Ви лекува зависи от много фактори, включително от това колко бързо се е върнал ракът. Опциите варират от последователно лечение с едно химиотерапевтично лекарство при жени, чийто рак се е върнал много бързо – carboplatin; базиран на двоен химиотерапевтичен режим, а ако се е върнал по-бавно - базирани на платина комбинации, ако ракът е запазил чувствителността си към платиновия тип лекарства (като carboplatin). Вашият специалист или член на екипа му ще бъде насреща да обсъдите тези възможности и да обмислите техните препоръки.

Таргетна терапия
Bevacizumab е разрешен за употреба в Европа за лечение на жени с рецидивирал епителен рак на яйчниците, както следва (Avastin SPC, 2017):
• В комбинация с carboplatin и gemcitabine или carboplatin и paclitaxel за жени с първи рецидив, чувствителен към платина епителен рак на яйчниците, които не са получавали предишно лечение с bevacizumab или друг агент, който действа по подобен начин.
• В комбинация с paclitaxel, topotecan или pegylated liposomal doxorubicinза за жени резистентни към платина, с рецидивиращ епителен рак на яйчниците, които са получили не повече от две химиотерапии и които не са получавали предишно лечение с bevacizumab или друг агент, който действа по подобен начин.

Olaparib е разрешен за употреба в Европа за поддържащо лечение на възрастни пациенти с чувствителен на платина рецидивирал високостепенен епителен рак на яйчниците с или без мутации в BRCA 1 и BRCA 2 гените, рак на фалопиевите тръби или първичен перитонеален рак, които се повлияват (пълен или частичен отговор) от химиотерапия на базата на платина (като карбоплатина или цисплатина).  Ако покривате тези критерии, може да Ви се назначи лечение с olaparib, за да се поддържа възможно най-дълго време отговорът към химиотерапията. Оlaparib като поддържаща терапия за рецидивирал овариален карцином е под формата на капсули и таблетки и се приема през устата (Lynparza, SPC Oct 2019;  Europen Medicines Agency https://www.ema.europa.eu/en). 

Niraparib е друго лекарство, което инхибира ензима PARP. В Европа то наскоро се препоръчва като поддържащо лечение при възрастни жени с чувствителност към платина, рецидивиращ, високо диференциран, серозен епителнен рак на яйчниците, фалопиевите тръби или първичен перитонеален рак, които реагира на химиотерапия с платина, независимо от статуса на мутация на BRCA1/2. Подобно на olaparib, niraparib се предлага под формата на капсули и се приема през устата.

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

Запитване

Вашият Email 
Предмет 
Запитване 
Моля въведете следните символи: unkkgnqa Предпазва от SPAM!
    

Адресна информация

София, 1408

ул. Нишава № 121

help@onconavigator.info

0885 906-376