Menu

Рак на яйчниците - След лечението

Индекс на съдържанието

 

Последващи срещи/ диспансерни прегледи
Ще можете да обсъждате всичките си притеснения, при Вашите последващи срещи.
След като лечението Ви приключи, Вашият лекар ще организира последващи контролни прегледи и изследвания. Ще ви прегледат за клинични симптоми, ще направите КТ, ще проследяват кръвната Ви картина, включително измерване нива на вещество, наречено СА 125. Ще ви се назначават образни изследвания- например КТ. В някои случаи (обикновено когато първоначалните оценки са противоречиви или неясни), ще Ви насочат за специално образно изследване, наречено позитрон- емитирана томография (ПЕТ). Въз основа на резултатите, лекарят ще Ви каже колко често трябва да идвате за последващи контролни прегледи.

Ами ако се нуждая от още лечение?
Ракът, който се връща, се нарича рецидив. Лечението, което ще ви бъде предложено, зависи от степента на повторението и времето за което се е завърнал. Когато туморът се възобнови като рецидив на едно място, може да се предложи допълнителна операция последвана от химиотерапия. Рецидивите обикновено се разглеждат като метастатични ракови заболявания и пациентите се лекуват с последваща химиотерапия. Може да включва различни лекарства от тези, с които сте били лекувани първоначално. (виж раздел "Лечение на локално напреднал и метастатичен епителен рак на яйчниците" за повече информация).

Грижа за здравето
След като сте се излекували от епителен рак на яйчниците, можете да се чувствате много уморени и емоционални. Важно е да се грижите добре за себе си и да получите подкрепата, от която се нуждаете.
• Взимайте си много почивки, когато имате нужда от тях: Дайте на тялото си време, за да се възстанови и се уверете, че почивате колкото се може повече. Допълнителни терапии, като ароматерапия, арт-терапия и др. могат да Ви помогнат да се отпуснете и да се справите със страничните ефекти. Вашата болница може да предлага и допълнителни терапии; попитайте Вашия лекар за подробности.
• Хранете се добре и се поддържайте активни: яжте здравословна храна и поддържайте активен начин на живот. Важно е да започнете с бавно, леко ходене докато не започнете да се чувствате по-добре.
Емоционална подкрепа
Нормално е да сте много емоционални в резултат на диагнозата и лечението. . Ако се чувствате тревожни или депресивни, говорете с Вашия лекар или медицинска сестра - те могат да ви насочат към специалист съветник или психолог, който има опит в справянето с емоционални проблеми на хора, които са имали рак. Можете също така да се присъедините към групи за подкрепа, така че да можете да говорите с други хора, които да разбират точно през какво преминавате.

Групи за подкрепа
В Европа има няколко групи за подкрепа на пациенти с рак на яйчниците, които помагат на пациентите и техните семейства да се ориентират в заболяването. Те могат да бъдат местни, национални или международни и да гарантират, че пациентите получават подходяща и своевременна грижа и информация. Тези групи могат да ви предоставят нещата, от които се нуждаете, за да ви помогнат да разберете по-добре Вашето заболяване, да се научите как да се справяте, да живеете по най-добрия начин.
Европейската мрежа на гинекологични ракови заболявания е мрежа за подкрепа на европейски пациенти (ENGAGE) 2012 г., която подпомага предоставянето на информация и подкрепа на пациенти, засегнати от гинекологични ракови заболявания, включително епителен рак на яйчниците.
За повече информация относно ENGAGE и подробности за групите за защита на пациентите във вашия район, посетете: http://engage.esgo.org/en/engage-map

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

Запитване

Вашият Email 
Предмет 
Запитване 
Моля въведете следните символи: gyihdlhk Предпазва от SPAM!
    

Адресна информация

София, 1408

ул. Нишава № 121

help@onconavigator.info

0885 906-376