Menu

Рак на гърдата - Странични ефекти

Индекс на съдържанието

 Химиотерапия
Страничните ефекти при химиотерапия са различни и зависят от лекарствата и дозите, които се прилагат. Можете да получите някои от нежеланите реакции, но е много малко вероятно да развиете всичките. Пациенти, които получават комбинация от различни лекарства е по-вероятно да развият повече странични реакции, сравнени с пациенти, които се лекуват с едно лекарство. Основните части на тялото, които се засягат от химиотерапията са тези, при които има естествено повишено делене на клетките (костен мозък, космени фоликули, храносмилателната система, лигавицата в устата). Редукцията на неутрофилните клетки (вид бели кръвни клетки) се нарича неутропения и води до по-голяма податливост към инфекции. Инцидентното изтичане на лекарството от вената (процес наречен екстравазация) може да предизвика разранявания и кожни язви; тези ефекти се предотвратяват с използването на антихистамини и кортикостероидни кремове, както и горещи накисвания във вода. Някои медикаменти могат да нарушат оплодителната способност (фертилитета) – ако се тревожите за такъв потенциален страничен ефект, говорете с лекаря.

Гаденето и повръщането са често срещани странични реакции. Има много подходи за предотвратяване и лечение на тези ефекти, поради което Ви съветваме да ги обсъдите с лекаря. Повечето странични рекации са временни и могат да бъдат контролирани с лекарства или промяна в начина на живот.

Химиотерапевтично лекарство

Възможни странични ефекти

Как могат да се овладеят страничните ефекти

Capecitabine

Коремна болка

Анорексия

Астения

Диария

Умора

Синдром крак-ръка

Гадене

Стоматит

Повръщане

Ефектите на гастроинтестинал

ната система (гадене, повръщане, диария, коремна болка) или чувството за слабост (астения) и загубата на апетит(анорексия) са най-често срещани. Лекарят ще Ви помогне за справянето с тези странични реакции. Диарията може да бъде временна, но да протече тежко , в такива случаи лекарят назначава терапия.

За да се предотврати стоматит е редно да се подържа добра орална хигиена със стероиден разтвор и обикновена паста за зъби. Стероидна паста за зъби може да се използва при развитие на язви в устната кухина. При по-тежко протичане е възможно намаляване на дозите или изчакване на терапията до отшумяване на реакцията.

За да се предотврати и лекува синдрома ръка-крак, можете да ги излагате често на студена вода (плуване в басейн, студена вана и др), избягване на горещ климат и гореща вода и избягване на носенето на чорапи и ръкавици. Ако развиете остър синдром може да бъде необходимо отлагане на терапията, но в повечето случаи симптомите ще бъдат слаби и лечението може да продължи.

Carboplatin

Анемия

Констипация

Умора

Чернодробна токсичност

Повишен риск от инфекции

Гадене

Неутропения

Бъбречна токсичност

Тромбоцитопения

Повръщане

Кръвните показатели ще бъдат редовно следени от лекаря за евентуално установяване на анемия, неутропения или тромбоцитопения. Лекарят ще адаптира лечението съгласно кръвните показатели и ще Ви обясни как да се пазите от инфекции.

Лекарят ще назначи терапия при прояви на гадене, повръщане или констипация.

Извършват се изследвания преди и по време на терапията за изясняване на състоянието на черния дроб и бъбреците. За предпазване на бъбреците се препоръчва редовен прием на течности.

Cisplatin

Анемия

Анорексия

Нарушения в бъбречната функция

Намален фертилитет

Диария

Умора

Повишен риск от инфекция

Повишен риск от тромбози

Гадене/повръщане

Неутропения

Периферна невропатия

Промяна във вкуса

Тромбоцитопения

Промяна в слуха

Кръвните показатели ще бъдат редовно следени от лекаря за евентуално установяване на анемия, неутропения или тромбоцитопения. Лекарят ще адаптира лечението съгласно кръвните показатели и ще Ви обясни как да се пазите от инфекции.

Лекарят ще назначи терапия при прояви на гадене, повръщане или констипация

Извършват се изследвания преди и по време на терапията за изясняване на състоянието на черния дроб и бъбреците. За предпазване на бъбреците се препоръчва редовен прием на течности.

Споделете с лекаря, ако имате нарушения в слуха. Промените обикновено са временни, но могат да бъдат постоянни.

Cyclophosphamide

Алопеция

Температура

Гадене

Повръщане

Неутропения

Бъбречна и урогенитална токсичност

Кръвните показатели ще бъдат редовно следени от лекаря за евентуално установяване на анемия, неутропения или тромбоцитопения. Лекарят ще адаптира лечението съгласно кръвните показатели и ще Ви обясни как да се пазите от инфекции.

Извършват се изследвания преди и по време на терапията за изясняване на състоянието на черния дроб и бъбреците. За предпазване на бъбреците се препоръчва редовен прием на течности.

Лекарят ще назначи терапия при гадене и повръщане

Алопецията може да бъде демотивираща за много пациенти. Някои болници предлагат ползване на апарат за охлаждане на скалпа, който намалява или запазва напълно косата.

Docetaxel

Алопеция

Анемия

Анорексия

Астения

Диария

Екстравазат- свързана токсичност

Повишена инфекциозност

Увреда на ноктите

Гадене

Повръщане

Неутропения

Едем

Периферна невропатия

Кожна реакция

Стоматит

Тромбоцитопения

Кръвните показатели ще бъдат редовно следени от лекаря за евентуално установяване на анемия, неутропения или тромбоцитопения. Лекарят ще адаптира лечението съгласно кръвните показатели и ще Ви обясни как да се пазите от инфекции.

Докладвайте за симптоми на периферна невропатия на лекаря си, той ще може да Ви помогне да се справите с нея

За да се предотврати стоматит е редно да се подържа добра орална хигиена със стероиден разтвор и обикновена паста за зъби. Стероидна паста за зъби може да се използва при развитие на язви в устната кухина. При по-тежко протичане е възможно намаляване на дозите или изчакване на терапията до отшумяване на реакцията.

Лекарят ще назначи терапия при прояви на гадене, повръщане или диария

Съобщете на лекаря при промени в ноктите, кожата и развиване на отоци.

Алопецията може да бъде демотивираща за много пациенти. Някои болници предлагат апарат за охлаждане на скалпа, който намалява или запазва напълно косата.

Голяма част от екстравазатите предизвикват малки увреждания, но може да се наложи да се приложи антидот и компрес.

Липозомален Doxorubicin

Ръка- крак синдром

Неутропения

Стоматит

Тромбоцитопения

Кръвните показатели ще бъдат редовно следени от лекаря

за евентуално установяване на анемия, неутропения или тромбоцитопения. Лекарят ще адаптира лечението съгласно кръвните показатели и ще Ви обясни как да се пазите от инфекции.

За да се предотврати и лекува синдрома ръка-крак, можете да ги излагате често на студена вода (плуване в басейн, студена вана и др), избягване на горещ климат и гореща вода и избягване на носенето на чорапи и ръкавици. Ако развиете остър синдром може да бъде необходимо отлагане на терапията, но в повечето случаи симптомите ще бъдат слаби и лечението ще продължи.

За да се предотврати стоматит е редно да се подържа добра орална хигиена със стероиден разтвор и обикновена паста за зъби. Стероидна паста за зъби може да се използва при развитие на язви в устната кухина. При по-тежко протичане е възможно намаляване на дозите или изчакване на терапията до отшумяване на реакцията.

Нелипозомален doxorubicin

Абнормални чернодробни ензими

Алопеция

Анемия

Анорексия

Астения

Ефекти върху сърцето

Втрисане

Диария

Екстравазация

Температура

Ръка- крак синдром

Повишаване на тегло

Левкопения

Мукозит

Гадене/повръщане

Неутропения

Стоматит

Тромбоцитопения

Кръвните показатели ще бъдат редовно следени от лекаря за евентуално установяване на анемия, неутропения или тромбоцитопения. Лекарят ще адаптира лечението съгласно кръвните показатели и ще Ви обясни как да се пазите от инфекции.

Функцията на сърцето се изследва преди и по време на терапия за профилактика на сърдечна увреда.

За да се предотврати и лекува синдрома ръка-крак, можете да ги излагате често на студена вода (плуване в басейн, студена вана и др), избягване на горещ климат и гореща вода и избягване на носенето на чорапи и ръкавици. Ако развиете остър синдром може да бъде необходимо отлагане на терапията, но в повечето случаи симптомите ще бъдат слаби и лечението може да продължи.

Ефектите на гастроинтестиналната система (гадене, повръщане, диария, коремна болка) или чувството за слабост (астения) и загубата на апетит(анорексия) са най-често срещани. Лекарят ще Ви помогне със справянето с тези странични реакции. Диарията може да бъде временна, но да протече тежко , в такива случаи лекарят назначава терапия.

За да се предотврати стоматит/мукозит е редно да се подържа добра орална хигиена със стероиден разтвор и обикновена паста за зъби. Стероидна паста за зъби може да се използва при развитие на язви в устната кухина. При по-тежко протичане е възможно намаляване на дозите или изчакване на терапията до отшумяване на реакцията.

Алопецията може да бъде демотивираща за много пациенти. Някои болници предлагат апарат за охлаждане на скалпа, който намалява или запазва напълно косата.

Екстравазатите предизвикват некроза на тъканите поради което се налага лечение.

 

Epirubicin

Абнормални чернодробни ензими

Алопеция

Анемия

Анорексия

Астения

Ефекти върху сърцето

Втрисане

Диария

Екстравазация

Температура

Ръка- крак синдром

Повишаване на тегло

Левкопения

Мукозит

Гадене/повръщане

Неутропения

Стоматит

Тромбоцитопения

Кръвните показатели ще бъдат редовно следени от лекаря с цел евентуално установяване на анемия, неутропения или тромбоцитопения. Лекарят ще адаптира лечението съгласно кръвните показатели и ще Ви обясни как да се пазите от инфекции.

Функцията на сърцето се изследва преди и по време на терапия с цел профилактика на сърдечна увреда.

За да се предотврати и лекува синдрома ръка-крак, можете да ги излагате често на студена вода (плуване в басейн, студена вана и др), избягване на горещ климат и гореща вода и избягване на носенето на чорапи и ръкавици. Ако развиете остър синдром може да бъде необходимо отлагане на терапията, но в повечето случаи симптомите ще бъдат слаби и лечението може да продължи.

Ефектите на гастроинтестиналната система (гадене, повръщане, диария, коремна болка) или чувството за слабост (астения) и загубата на апетит(анорексия) са най-често срещани. Лекарят ще Ви помогне със справянето с тези странични реакции. Диарията може да бъде временна, но да протече тежко , в такива случаи лекарят назначава терапия.

За да се предотврати стоматит/мукозит е редно да се подържа добра орална хигиена със стероиден разтвор и обикновена паста за зъби. Стероидна паста за зъби може да се използва при развитие на язви в устната кухина. При по-тежко протичане е възможно намаляване на дозите или изчакване на терапията до отшумяване на реакцията.

Алопецията може да бъде демотивираща за много пациенти. Някои болници предлагат апарат за охлаждане на скалпа, който намалява или запазва напълно косата.

Екстравазатите предизвикват некроза на тъканите, поради което се налага лечение.

Eribulin

Алопеция

Анемия

Анорексия

Артралгия/милагия

Болкви в гърба и крайниците

Констипация

Кашлица

Диария

Диспнея

Умора

Температура

Главоболие

Гадене

Неутропения

Периферна невропатия

Повръщане

Кръвните показатели ще бъдат редовно следени от лекаря с цел евентуално установяване на анемия, неутропения или тромбоцитопения. Лекарят ще адаптира лечението съгласно кръвните показатели и ще Ви обясни как да се пазите от инфекции.

За да се предотврати и лекува синдрома ръка-крак, можете да ги излагате често на студена вода (плуване в басейн, студена вана и др), избягване на горещ климат и гореща вода и избягване на носенето на чорапи и ръкавици. Ако развиете остър синдром може да бъде необходимо отлагане на терапията, но в повечето случаи симптомите ще бъдат слаби и лечението може да продължи.

Ефектите на гастроинтестиналната система (гадене, повръщане, диария, коремна болка) или чувството за слабост (астения) и загубата на апетит(анорексия) са най-често срещани. Лекарят ще Ви помогне със справянето с тези странични реакции. Диарията може да бъде временна, но да протече тежко , в такива случаи лекарят назначава терапия.

Кажете на лекаря, ако имате персистираща кашлица. Задухът се третира с опиоиди, бензодиазепени и в някои случаи кортикостероиди.

Алопецията може да бъде демотивираща за много пациенти. Някои болници предлагат апарат за охлаждане на скалпа, който намалява или запазва напълно косата.

Съобщете на лекуващия лекар при наличие на миалгия, артралгия или болки в гърба, той ще пригоди терапията съгласно оплакванията.

Gemcitabine

Алопеция

Анемия

Диспнея

Грипоподобни симптоми

Повишени чернодробни ензими

Левкопения

Гадене

Едем

Обрив

Бъбречни ефекти

Тромбоцитопения

Повръщане

Кръвните показатели ще бъдат редовно следени от лекаря, с цел евентуално установяване на анемия, неутропения или тромбоцитопения. Лекарят ще адаптира лечението съгласно кръвните показатели и ще Ви обясни как да се пазите от инфекции.

Кажете на лекаря, ако имате персистираща кашлица. Задухът се третира с опиоиди, бензодиазепени и в някои случаи кортикостероиди.

Съобщете на лекаря при появяване на обрив, грипоподобни симптоми или оттоци, той ще Ви помогне да се справите с тях.

Алопецията може да бъде демотивираща за много пациенти. Някои болници предлагат апарат за охлаждане на скалпа, който намалява или запазва напълно косата.

Чернодробната и бъбречната фунция ще бъдат често следени преди по време и след лечението.

Methotrexate

Коремна болка

Алергични реакции

Анорексия

Температура

Левкопения

Гадене

Бъбречни ефекти

Стоматит

Тромбоцитопения

повръщане

Кръвните показатели ще бъдат редовно следени от лекаря, с цел евентуално установяване на анемия, неутропения или тромбоцитопения. Лекарят ще адаптира лечението съгласно кръвните показатели и ще Ви обясни как да се пазите от инфекции.

Ефектите на гастроинтестиналната система (гадене, повръщане, диария, коремна болка) или чувството за слабост (астения) и загубата на апетит(анорексия) са най-често срещани. Лекарят ще Ви помогне със справянето с тези странични реакции. Диарията може да бъде временна, но да протече тежко , в такива случаи лекарят назначава терапия.

Бъбречната функция се следи преди, по време и след лечението.

Paclitaxel

Алопеция

Анемия

Артралгия

Кървене

Диария

Реакции на свъхчувствителност

Левкопения

Ниско кръвно налягане

Мукозит

Миалгия

Промяна в ноктите

Гадене

Неутропения

Периферна невропатия

Тромбоцитопения

Повръщане

Кръвните показатели ще бъдат редовно следени от лекаря, с цел евентуално установяване на анемия, неутропения или тромбоцитопения. Лекарят ще адаптира лечението съгласно кръвните показатели и ще Ви обясни как да се пазите от инфекции.

Ефектите на гастроинтестиналната система (гадене, повръщане, диария, коремна болка) или чувството за слабост (астения) и загубата на апетит(анорексия) са най-често срещани. Лекарят ще Ви помогне със справянето с тези странични реакции. Диарията може да бъде временна, но да протече тежко , в такива случаи лекарят назначава терапия.

Докладвайте всякави симптоми на периферна невропатия на лекаря

За да се предотврати стоматит/мукозит е редно да се подържа добра орална хигиена със стероиден разтвор и обикновена паста за зъби. Стероидна паста за зъби може да се използва при развитие на язви в устната кухина. При по-тежко протичане е възможно намаляване на дозите или изчакване на терапията до отшумяване на реакцията.

Съобщете на лекаря за промяна в ноктите, артралгия или миалгия за се справят с тях.

Алопецията може да бъде демотивираща за много пациенти. Някои болници предлагат апарат за охлаждане на скалпа, който намалява или запазва напълно косата.

Vinorelbine

Коремна болка

Алопеция

Анемия

Анорексия

Констипация

Диария

Екстравазация

Умора

Температура

Гастрални разтройства

Левкопения

Гадене

Неврологични отклонения

Неутропения

Кожни реакции

Стоматит

Тромбоцитопения

Повръщане

Кръвните показатели ще бъдат редовно следени от лекаря с цел евентуално установяване на анемия, неутропения или тромбоцитопения. Лекарят ще адаптира лечението съгласно кръвните показатели и ще Ви обясни как да се пазите от инфекции.

Ефектите на гастроинтестиналната система (гадене, повръщане, диария, коремна болка) или чувството за слабост (астения) и загубата на апетит(анорексия) са най-често срещани. Лекарят ще Ви помогне със справянето с тези странични реакции. Диарията може да бъде временна, но да протече тежко , в такива случаи лекарят назначава терапия.

Докладвайте за неврологични симптоми като слабост в крайниците на лекаря, който ще реши как да се справи с проблема.

Ако изпитвате парещо усещане по кожата, промяна в инжекционното място, съобщете на лекаря, за да се справи с тях.

Алопецията може да бъде демотивираща за много пациенти. Някои болници предлагат апарат за охлаждане на скалпа, който намалява косопада или запазва напълно косата.

Често екстравазатите увреждат малка част от тъканите, но може да се наложи прилагането на антидот и поставяне на компрес за няколко дни.

5-fluorouracil

Агранулоцитоза

Алопеция

Анемия

Анорексия

Бронхоспазъм

Кардиачни ефекти

Намалена костномозъчна фукнция

Диария

Трудно заздравяване на рани

Ексцесивна пикочна киселина

Умора

Синдорм ръка-крак

Левкопения

Мукозит

Гадене

Неутропения

Панцитопения

Тромбоцитопения

Повръщане

слабост

Кръвните показатели ще бъдат редовно следени от лекаря с цел евентуално установяване на анемия, неутропения или тромбоцитопения. Лекарят ще адаптира лечението съгласно кръвните показатели и ще Ви обясни как да се пазите от инфекции.

Ефектите на гастроинтестиналната система (гадене, повръщане, диария, коремна болка) или чувството за слабост (астения) и загубата на апетит(анорексия) са най-често срещани. Лекарят ще Ви помогне със справянето с тези странични реакции. Диарията може да бъде временна, но да протече тежко , в такива случаи лекарят назначава терапия.

За да се предотврати и лекува синдрома ръка-крак, можете да ги излагате често на студена вода (плуване в басейн, студена вана и др), избягване на горещ климат и гореща вода и избягване на носенето на чорапи и ръкавици. Ако развиете остър синдром може да бъде необходимо отлагане на терапията, но в повечето случаи симптомите ще бъдат слаби и лечението може да продължи.

За да се предотврати стоматит/мукозит е редно да се подържа добра орална хигиена със стероиден разтвор и обикновена паста за зъби. Стероидна паста за зъби може да се използва при развитие на язви в устната кухина. При по-тежко протичане е възможно намаляване на дозите или изчакване на терапията до отшумяване на реакцията.

Алопецията може да бъде демотивираща за много пациенти. Някои болници предлагат апарат за охлаждане на скалпа, който намалява или запазва напълно косата.

 

Най-често срещаните странични реакции при пациенти на анти-HER2 терапия са оплакванията от проблеми с храносмилателната система (диария, гадене, повръщане) и общи симптоми като умора и реакции на свръхчувствителност. Може да има потенциално опасни странични ефекти като сърдечни усложнения, но рискът е сведен до минимум. Избягват се режимите с лекарства, които имат висока кардиотоксичност като медикаментите от групата на антрациклините.

Много от нежеланите ефекти могат да бъдат профилактирани предварително или ефективно лекувани.

Терапия

Потенциални странични рекации

Как да се справим с нежеланите ефекти

Lapatinib

Анорексия

Артралгия

Кардиачни ефекти

Кашлица

Диария

Диспнея

Умора

Главоболие

Чернодробна токсичност

Топли вълни

Инсомниа

Гадене

Кървене от носа

Болка

Обриви

Стоматитис

Повръшане

Ефектите на гастроинтестиналната система (гадене, повръщане, диария, коремна болка) или чувството за слабост (астения) и загубата на апетит(анорексия) са най-често срещани. Лекарят ще Ви помогне със справянето с тези странични реакции. Диарията може да бъде временна, но да протече тежко , в такива случаи лекарят назначава терапия.

За да се предотврати стоматит/мукозит е редно да се подържа добра орална хигиена със стероиден разтвор и обикновена паста за зъби. Стероидна паста за зъби може да се използва при развитие на язви в устната кухина. При по-тежко протичане е възможно намаляване на дозите или изчакване на терапията до отшумяване на реакцията.

Съобщете, ако имате персистираща кашлица и задух. Задухът се лекува с опиоиди , бензодиазепени и в някои случаи кортикостероиди.

Функцията на черния дроб и сърцете се мониторира редовно

Докладвайте за болки в ставите, инсомниа, обриви и кървене от носа. Това са обратими странични реакции.

Лекарят може да помогне за топлите вълни и главоболието.

Neratinib

Коремна болка

Подуване на корема

Анорексия

Диария

Суха кожа

Диспепсия

Умора

Повишени чернодробни ензими

Мускулни спазми

Нарушения в ноктите

Обрив

Стоматит

Инфекция на отделителната система

Повръщане

Загуба на тегло

Ефектите на гастроинтестиналната система (гадене, повръщане, диария, коремна болка) или чувството за слабост (астения) и загубата на апетит(анорексия) са най-често срещани. Лекарят ще Ви помогне със справянето с тези странични реакции. Диарията може да бъде временна, но да протече тежко , в такива случаи лекарят назначава терапия.

За да се предотврати стоматит/мукозит е редно да се подържа добра орална хигиена със стероиден разтвор и обикновена паста за зъби. Стероидна паста за зъби може да се използва при развитие на язви в устната кухина. При по-тежко протичане е възможно намаляване на дозите или изчакване на терапията до отшумяване на реакцията.

Чернодробната функция се следи преди, по време и след лечението.

При поява на мускулни спазми или инфекция на отделителната система съобщете на лекаря.

Pertuzumab

Анемия

Анорексия

Артралгия

Кашлица

Диспнея

Умора

Температура

Ефекти върху храносмилателната система

Главоболие

Реакции на свръхчувствителност

Инсомниа

Мукозит

Миалгия

Деформация на ноктите

Назофарингит

Оттоци

Болка

Обриви

Инфекция на горни дихателни пътища

Ефектите на гастроинтестиналната система (гадене, повръщане, диария, коремна болка) или чувството за слабост (астения) и загубата на апетит(анорексия) са най-често срещани. Лекарят ще Ви помогне със справянето с тези странични реакции. Диарията може да бъде временна, но да протече тежко , в такива случаи лекарят назначава терапия.

За да се предотврати стоматит/мукозит е редно да се подържа добра орална хигиена със стероиден разтвор и обикновена паста за зъби. Стероидна паста за зъби може да се използва при развитие на язви в устната кухина. При по-тежко протичане е възможно намаляване на дозите или изчакване на терапията до отшумяване на реакцията.

Кажете на лекаря, ако имате сиптоми на артралгия, миалгия, болка, кожни реакции, възпаление, едем- той ще Ви помогне в овладяването на симптомите.

T-DM1 (Kadcyla)

Коремна болка

Анемия

Артралгия

Астения

Кървене

Втрисане

Констипация

Диария

Сухотта в устата

Диспнея

Умора

Температура

Главоболие

Повишени чернодробни ензими

Инсомниа

Понижен калий

Мусколноскелетна болка

Миалгиа

Гадене

Кървене от носа

Периферна невропатия

Обрив

Стоматит

Тромбоцитопения

Инфекция на отделителната система

Повръщане

 

Ефектите на гастроинтестиналната система (гадене, повръщане, диария, коремна болка) или чувството за слабост (астения) и загубата на апетит(анорексия) са най-често срещани. Лекарят ще Ви помогне със справянето с тези странични реакции. Диарията може да бъде временна, но да протече тежко , в такива случаи лекарят назначава терапия.

Съобщете на лекаря, ако имате оплаквания от дихателната система. Задухът може да се лекува с лекарства като опиоиди, кортикостероиди и бензодиазепини.

За да се предотврати стоматит/мукозит е редно да се подържа добра орална хигиена със стероиден разтвор и обикновена паста за зъби. Стероидна паста за зъби може да се използва при развитие на язви в устната кухина. При по-тежко протичане е възможно намаляване на дозите или изчакване на терапията до отшумяване на реакцията.

Съобщете на лекаря за симптоми на периферна невропатия.

Докладвайте на медицинско лице при артралгия, миалгия и инсомния.

Trastuzumab

Анорексия

Артралгия

Кардиачни увреждания

Конюктивит

Световъртеж

Ефекти върху храносмилателната система

Главоболие

Топли вълни

Инсомниа

Миалгия

Назофарингит

Кървене от носа

Парастезии

Обриви

Ефекти върху дихателната система

Тремор

Сълзене от очите

Загуба на тегло

Сърдечната функция ще бъде изследвана преди започване на лечението и ще бъде следена на всеки 3-4 месеца повреме на лечението. Ако има патологична промяна може да се редуцира дозата или да се спре лекарството.

Ефектите на гастроинтестиналната система (гадене, повръщане, диария, коремна болка) или чувството за слабост (астения) и загубата на апетит(анорексия) са най-често срещани. Лекарят ще Ви помогне със справянето с тези странични реакции. Диарията може да бъде временна, но да протече тежко , в такива случаи лекарят назначава терапия.

Съобщете на лекаря, ако имате оплаквания от дихателната система. Задухът може да се лекува с лекарства като опиоиди, кортикостероиди и бензодиазепини.

Важно е да кажете на лекаря ако страдате от парестезии, тремор и инсомниа.

Ако развиете миалгиа, артралгия или болка- Лекарят може да повлияе на тези симптоми.

 

Често докладваните странични реакции при тези терапии са същите като изброените по-горе. Много от тях могат да бъдат профилактирани и лекувани ефективно, поради което е нужно да съобщите на лекаря при появата на някои от тези реакции.

Терапия

Потенциални странични реакции

Как да се справим с нежеланите ефекти

Abemaciclib

Коремна болка

Анемия

Анорексия

Диария

Умора

Главоболие

Левкопения

Гадене

Неутропения

Тромбоцитопения

Повръщане

Кръвните показатели ще бъдат редовно следени от лекаря с цел евентуално установяване на анемия, неутропения или тромбоцитопения. Лекарят ще адаптира лечението съгласно кръвните показатели и ще Ви обясни как да се пазите от инфекции.

Ефектите на гастроинтестиналната система (гадене, повръщане, диария, коремна болка) или чувството за слабост (астения) и загубата на апетит(анорексия) са най-често срещани. Лекарят ще Ви помогне със справянето с тези странични реакции. Диарията може да бъде временна, но да протече тежко , в такива случаи лекарят назначава терапия.

Съобщете на лекаря за нежелани лекарствени реакции като умора и главоболие – той ще Ви помогне.

 

Bevacizumab

Анорексия

Артралгия

Кървене

Констипация

Диария

Дисартрия

Дисгезия

Диспнея

Умора

Главоболие

Хипертензия

Левкопения

Гадене

Неутропения

Периферна невропатия

Протеинурия

Ринит

Кожни реакции

Стоматит

Тромбоцитопения

Затруднено задравяване на рани

Повръщане

Сълзене от очите

 

Докладвайте на лекаря за симптоми на периферна невропатия- той ще Ви помогне

Лечението ще бъде отложено, ако раните на са зараснали

Кръвното налягане се следи редовно и ще бъде овладявано адекватно

Бъбречната функция се следи по време на лечение.

Ефектите на гастроинтестиналната система (гадене, повръщане, диария, коремна болка) или чувството за слабост (астения) и загубата на апетит(анорексия) са най-често срещани. Лекарят ще Ви помогне със справянето с тези странични реакции. Диарията може да бъде временна, но да протече тежко , в такива случаи лекарят назначава терапия.

Съобщете на лекаря, ако имате оплаквания от дихателната система. Задухът може да се лекува с лекарства като опиоиди, кортикостероиди и бензодиазепини.

Съобщете на лекаря за нежелани лекарствени реакции като умора и главоболие – той ще Ви помогне.

Everolimus

Анемия

Анорексия

Кашлица

Диария

Дисгезия

Диспнея

Умора

Главоболие

Хиперхлестеролемия

Хипергликемия

Инфекции

Кървене от носа

Гадене

Едем

Пневмонит

Обрив

Стоматит

Загуба на тегло

Кръвните показатели ще бъдат редовно следени от лекаря с цел евентуално установяване на анемия, неутропения или тромбоцитопения. Лекарят ще адаптира лечението съгласно кръвните показатели и ще Ви обясни как да се пазите от инфекции.

Ефектите на гастроинтестиналната система (гадене, повръщане, диария, коремна болка) или чувството за слабост (астения) и загубата на апетит(анорексия) са най-често срещани. Лекарят ще Ви помогне със справянето с тези странични реакции. Диарията може да бъде временна, но да протече тежко , в такива случаи лекарят назначава терапия.

За да се предотврати стоматит/мукозит е редно да се подържа добра орална хигиена със стероиден разтвор и обикновена паста за зъби. Стероидна паста за зъби може да се използва при развитие на язви в устната кухина. При по-тежко протичане е възможно намаляване на дозите или изчакване на терапията до отшумяване на реакцията.

Съобщете на лекаря, ако имате оплаквания от дихателната система. Задухът може да се лекува с лекарства като опиоиди, кортикостероиди и бензодиазепини. При развитие на не инфекциознно възпаления на белия дроб (пневмонит) от 2-ра степен лекарят може да намали дозата или да спре лекарствотодо преминаване на възпалението. Ако страдате от 3-та степен пневмонит лекарството се спира.

Хиперхолестеролемия от 2-ра и 3-та степен се лекува с лекарства, наречени статини или фибрати. Лекарят може да намали дозата или временно да спре лечението на рака.

Olaparib

Анемия

Анорексия

Артралгия

Констипация

Диария

Дисгезия

Диспепсия

Умора

Главоболие

Миалгия

Назофарингит

Гадене

Стоматит

Инфекция на горни дихателни пътища

Повръщане

Ефектите на гастроинтестиналната система (гадене, повръщане, диария, коремна болка) или чувството за слабост (астения) и загубата на апетит(анорексия) са най-често срещани. Лекарят ще Ви помогне със справянето с тези странични реакции. Диарията може да бъде временна, но да протече тежко , в такива случаи лекарят назначава терапия.

За да се предотврати стоматит/мукозит е редно да се подържа добра орална хигиена със стероиден разтвор и обикновена паста за зъби. Стероидна паста за зъби може да се използва при развитие на язви в устната кухина. При по-тежко протичане е възможно намаляване на дозите или изчакване на терапията до отшумяване на реакцията.

Съобщете на лекаря, ако страдате от артралгия, миалгия или главоболие.

Palbociclib

Алопеция

Анемия

Анорексия

Диария

Умора

Гадене

Неутропения

Обрив

Стоматит

Тромбоцитопения

Повръщане

Кръвните показатели ще бъдат редовно следени от лекаря с цел евентуално установяване на анемия, неутропения или тромбоцитопения. Лекарят ще адаптира лечението съгласно кръвните показатели и ще Ви обясни как да се пазите от инфекции.

Ефектите на гастроинтестиналната система (гадене, повръщане, диария, коремна болка) или чувството за слабост (астения) и загубата на апетит(анорексия) са най-често срещани. Лекарят ще Ви помогне със справянето с тези странични реакции. Диарията може да бъде временна, но да протече тежко , в такива случаи лекарят назначава терапия.

За да се предотврати стоматит/мукозит е редно да се подържа добра орална хигиена със стероиден разтвор и обикновена паста за зъби. Стероидна паста за зъби може да се използва при развитие на язви в устната кухина. При по-тежко протичане е възможно намаляване на дозите или изчакване на терапията до отшумяване на реакцията.

Алопецията може да бъде демотивираща за много пациенти. Някои болници предлагат апарат за охлаждане на скалпа, който намалява косопада или запазва напълно косата.

Ribociclib

Коремна болка

Абнормална чернодробна функция

Алопеция

Анемия

Анорексия

Астения

Болки в гърба

Кардиачни ефекти

Констипация

Диария

Диспнея

Умора

Темперратура

Главоболие

Инсомния

Лимфопения

Едем

Левкопения

Пруритус

Обриви

Стоматит

Повръщане

Кръвните показатели ще бъдат редовно следени от лекаря с цел евентуално установяване на анемия, неутропения или тромбоцитопения. Лекарят ще адаптира лечението съгласно кръвните показатели и ще Ви обясни как да се пазите от инфекции.

Ефектите на гастроинтестиналната система (гадене, повръщане, диария, коремна болка) или чувството за слабост (астения) и загубата на апетит(анорексия) са най-често срещани. Лекарят ще Ви помогне със справянето с тези странични реакции. Диарията може да бъде временна, но да протече тежко , в такива случаи лекарят назначава терапия.

За да се предотврати стоматит/мукозит е редно да се подържа добра орална хигиена със стероиден разтвор и обикновена паста за зъби. Стероидна паста за зъби може да се използва при развитие на язви в устната кухина. При по-тежко протичане е възможно намаляване на дозите или изчакване на терапията до отшумяване на реакцията.

Сърдечната функция се следи преди и по време на терапия.

Следят се редовно чернодробните ензими и при отколение се извършват допълнителни изследвания.

Алопецията може да бъде демотивираща за много пациенти. Някои болници предлагат апарат за охлаждане на скалпа, който намалява косопада или запазва напълно косата.

Talazoparib

Алопеция

Анемия

Анорексия

Болки в гърба

Констипация

Диария

Диспнея

Умора

Лимфопения

Гадене

Неутропения

Тромбоцитопения

Повръщане

Кръвните показатели ще бъдат редовно следени от лекаря с цел евентуално установяване на анемия, неутропения или тромбоцитопения. Лекарят ще адаптира лечението съгласно кръвните показатели и ще Ви обясни как да се пазите от инфекции.

Ефектите на гастроинтестиналната система (гадене, повръщане, диария, коремна болка) или чувството за слабост (астения) и загубата на апетит(анорексия) са най-често срещани. Лекарят ще Ви помогне със справянето с тези странични реакции. Диарията може да бъде временна, но да протече тежко , в такива случаи лекарят назначава терапия.

Алопецията може да бъде демотивираща за много пациенти. Някои болници предлагат апарат за охлаждане на скалпа, който намалява косопада или запазва напълно косата.

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

Запитване

Вашият Email 
Предмет 
Запитване 
Моля въведете следните символи: tiiggcbr Предпазва от SPAM!
    

Адресна информация

София, 1408

ул. Нишава № 121

help@onconavigator.info

0885 906-376